Promoció CANAL+ Octubre

Detalls de la Campanya Nacional de CANAL+ per a Octubre 2013:

  • Vigéncia: del 8 d’Agost al 31 d’Octubre de 2013.
  • Regal de l’antena i la instal·lació bàsica*.
  • Quota d’inscripció promocional a 14€ + IVA.
  • Oferta del paquet Plus a 15€ + IVA  durant 6 mesos.
  • Per als clients que vulguin l’opció d’iPlus, amb els paquets:  Selección+, Cine+, Deporte+, Total+ o Premium Total+. Cost de la instal·lació gratuït i regal de les mensualitats del servei iPlus durant 12 mesos.
  • Regal de la Opció Canal+Liga de Campeones per a tots els paquets.

Aquestes ofertes no són vàlides per a instal·lacions i altes de locals públics.

*La disposició de les avantatges d’aquest promoció estan lligades al manteniment del contracte de subscripció durant 18 mesos. En cas de no complir-ho, el client serà penalitzat en concepte de Cost d’Instal·lació (valorat en 100€+IVA) i en concepte de quota d’inscripció (valorada en 83,47€+IVA, descomptant l’import que s’hagi pagat en concepte de Quota Promocional).